Wybierz język

Polityka prywatności – Klauzula 2

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: nr telefonu.: 71 786 00 16, adres e-mail: iodo@vantage-sa.pl

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres I.P. komputera albo urządzenia mobilnego oraz numer telefonu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania informacji marketingowych od Administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymania informacji marketingowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO).

Dane osobowe będą przekazywane upoważnionym pracownikom albo współpracownikom Administratora świadczącym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

Administrator danych informuje, że dane osobowe będą przekazywane administratorom i dostawcom systemów informatycznych oraz usług hostingowych na rzecz spółki.

Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą na adres Administratora: ul. Jaworska 11 (CU Office bud. B), 53-612 Wrocław, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: daneosobowe@vantage-sa.pl.  Informujemy, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed otrzymaniem oświadczenia o cofnięciu zgody. Cofnięcie zgody będzie skutkowało zaprzestaniem przesyłania informacji marketingowych przez Administratora.

Administrator informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 15-19 i 21 RODO.

Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania zestawu danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego zgodnie z art. 20 RODO.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

? Menu