вибрати мову

Інформаційне зобов’язання GDPR

Правила обробки персональних даних, що діють у групі капіталу Vantage Development, що випливають з Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб при обробці персональних даних та про вільне переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46 / WE (далі: GDPR),

Адміністратором ваших персональних даних є Vantage Development S.A. або компанія з групи капіталу Vantage Development (список компаній):

1. з ким ви уклали контракт або провели переговори до укладення контракту,

2. який ви дали згоду на обробку персональних даних, зокрема на передачу комерційної інформації електронними засобами,

3. з ким ви підтримуєте ділові або ділові контакти;

4. на який ви надіслали кореспонденцію або зробили скаргу.

Надання персональних даних є добровільним, але необхідним для укладення договору з Адміністратором, отримання комерційної пропозиції, підтримки ділових та ділових контактів, отримання відповіді на листування або розгляду скарги. Наслідком ненадання персональних даних буде неможливість Адміністратора виконати вищезазначене діяльності.

Ваші персональні дані не будуть використовуватися для цілей автоматизованого прийняття рішень або профілювання.

Контактні дані адміністратора: вул. Генерала Й.Х. Домбровського 44, 50-457 Вроцлав, номер телефону (+48 71) 78 600 00, факс (+48 71) 78 600 01, електронна адреса: biuro@vantage-sa.pl (далі: “Адміністратор”).

Контактні дані інспектора захисту персональних даних: номер телефону: + 48 71 78 600 16, електронна адреса: iodo@vantage-sa.pl.

1. Сфера обробки персональних даних:

1. для клієнтів, які уклали договір забудовника, попередній договір, договір на внесення змін до орендаря, договір про встановлення окремого права власності та продаж приміщення, договір на продаж квартири чи службового приміщення з Адміністратором: ім’я та прізвище, серія та номер документа, що посвідчує особу, номер PESEL, сімейний стан, імена батьків, домашня адреса, поштова адреса, номер банківського рахунку, податковий ідентифікаційний номер, адреса електронної пошти та номер телефону,

2. для клієнтів, які уклали з Адміністратором договір оренди житлових або комерційних приміщень: ім’я та прізвище, адреса проживання, поштова адреса, номер банківського рахунку, податковий ідентифікаційний номер, адреса електронної пошти та номер телефону, у разі укладення договір оренди житлового приміщення в установі додатково: серія та номер документа, що посвідчує особу, номер PESEL, сімейний стан, імена батьків,

3. для підрядників, крім згаданих у пунктах 1 та 2): ім’я та прізвище, адреса, адреса кореспонденції, назва та адреса компанії, адреса послуги, податковий ідентифікаційний номер або номер PESEL, номер банківського рахунку, номер телефону, електронна пошта адреса,

4. для потенційних клієнтів: ім’я та прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону,

5. для людей, з якими співробітники Адміністратора підтримують професійні та ділові контакти: ім’я та прізвище, електронна адреса, номер телефону,

6. для відправників кореспонденції: ім’я та прізвище, адреса проживання, адреса кореспонденції, назва та адреса компанії, адреса електронної пошти, номер телефону,

7. для осіб, які подають скарги: ім’я та прізвище, адреса проживання, адреса кореспонденції, назва та адреса компанії, адреса електронної пошти, номер телефону.

2. Правові підстави та цілі обробки персональних даних:

1. для замовників – для замовників, які уклали контракт забудовника, попередній контракт, контракт на зміни орендарів, контракт про встановлення окремого права власності та купівлі-продажу приміщення, договір купівлі-продажу житлового або службового приміщення

– виконання договору та вжиття необхідних дій до укладення договору з Адміністратором – ст. 6 сек. 1 літр. б) GDPR,

– виконання юридичного обов’язку для Адміністратора, що випливає з положень податкового законодавства та Закону від 29 вересня 1994 року. про бухгалтерський облік у сфері ведення бухгалтерського обліку – ст. 6 сек. 1 літр. в) GDPR,

– реалізація юридично обґрунтованих цілей Адміністратора даних у формі маркетингу власної продукції та розслідування та захисту від претензій – ст. 6 сек. 1 літр. f) GDPR,

2. для клієнтів, які уклали з Адміністратором договір оренди житлових або комерційних приміщень:

– виконання договору та вжиття необхідних дій до укладення договору з Адміністратором – ст. 6 сек. 1 літр. б) GDPR,

– виконання договору та вжиття необхідних заходів до укладення договору страхування цивільної відповідальності орендаря – ст. 6 сек. 1 літр. б) GDPR,

– згода, надана на обробку персональних даних у межах отримання Адміністратором довідки про фінансову спроможність орендаря – ст. 6 сек. 1 літр. а) GDPR,

– виконання юридичного обов’язку для Адміністратора, що випливає з положень податкового законодавства та Закону від 29 вересня 1994 року. про бухгалтерський облік у сфері ведення бухгалтерського обліку – ст. 6 сек. 1 літр. в) GDPR,

– реалізація юридично обґрунтованих цілей Адміністратора даних у формі маркетингу власної продукції та розслідування та захисту від претензій – ст. 6 сек. 1 літр. f) GDPR,

– виконання юридичного обов’язку, покладеного на Адміністратора, що випливає із законодавчих положень у сфері перевірки статусу платника податків у ПДВ – ст. 6 сек. 1 літр. в) GDPR (у разі оренди комерційних приміщень),

3. для підрядників, крім згаданих у пунктах а) та б) вище:

– виконання договору та вжиття необхідних дій до укладення договору з Адміністратором – ст. 6 сек. 1 літр. б) GDPR,

– реалізація юридично обґрунтованих цілей Адміністратора даних у формі маркетингу власної продукції та розслідування та захисту від претензій – ст. 6 сек. 1 літр. f) GDPR,

– виконання юридичного обов’язку для Адміністратора, що випливає з положень податкового законодавства та Закону від 29 вересня 1994 року. про бухгалтерський облік у сфері ведення бухгалтерського обліку – ст. 6 сек. 1 літр. в) GDPR,

– виконання юридичного обов’язку, покладеного на Адміністратора, що випливає із законодавчих положень у сфері перевірки статусу платника податків у ПДВ – ст. 6 сек. 1 літр. в) GDPR,

4. для потенційних клієнтів:

– згода на обробку персональних даних, зокрема на надсилання комерційної інформації електронними засобами – ст. 6 сек. 1 літр. а) GDPR,

– вжити необхідних заходів до укладення договору з Адміністратором – ст. 6 сек. 1 літр. б) GDPR,

5. для людей, з якими співробітники Адміністратора підтримують професійні та ділові контакти:

– реалізація юридично обґрунтованих цілей Адміністратора даних у формі підтримання контактів та листування – ст. 6 сек. 1 літр. f) GDPR,

6. для відправників кореспонденції:

– реалізація юридично обґрунтованих цілей Адміністратора даних у формі підтримання контактів та листування – ст. 6 сек. 1 літр. f) GDPR,

7. для осіб, які подають скарги:

– виконання договору та вжиття необхідних дій до укладення договору з Адміністратором – ст. 6 сек. 1 літр. б) GDPR,

– виконання юридичного обов’язку для Адміністратора, що випливає з положень Цивільного кодексу щодо гарантії на дефекти речей та гарантії оренди – ст. 6 сек. 1 літр. в) GDPR,

– реалізація юридично обґрунтованих цілей Адміністратора даних у формі розслідування та захисту від претензій – ст. 6 сек. 1 літр. е) GDPR.

3. Одержувачі персональних даних.

Контролер даних повідомляє, що особисті дані можуть передаватися наступним одержувачам або категоріям одержувачів:

1. Уповноважені працівники або співробітники Адміністратора, що надають послуги на підставі цивільно-правових договорів,

2. Генеральні підрядники інвестицій та підприємці, що виконують будівельні роботи за інвестиціями, здійсненими та завершеними Адміністратором,

3. VD Serwis, товариство з обмеженою відповідальністю з місцезнаходженням: вул. Генерал Дж. Dąbrowskiego 44, 50-457 Вроцлав,

4.Vantage Development S.A. зі штаб-квартирою: вул. генерал H. Dąbrowskiego 44, 50-457 Вроцлав,

5. Товариство з обмеженою відповідальністю “ВД” зі штаб-квартирою: вул. Генерал Дж. Dąbrowskiego 44, 50-457 Вроцлав,

6. Адміністратори та постачальники ІТ-систем та хостингових послуг,

7. Підприємці, що надають поштові та кур’єрські послуги,

8. Підприємці, що надають бухгалтерські та аудиторські послуги,

9. Підприємці, що надають послуги з архівування та знищення документів,

10. податкові консультанти, адвокатські контори та нотаріальні контори, що надають юридичні послуги,

11. Адміністратори та розпорядники майна,

12. Страхові компанії та страхові посередники у разі укладення договору страхування від відповідальності орендаря перед третіми особами,

13. Підприємці, що надають послуги з перевірки фінансової спроможності потенційного орендаря,

14. Підприємці, що надають послуги з обміну електронним підписом для укладення договору оренди,

15. Органи державного управління, включаючи Національну адміністрацію доходів, Інститут соціального страхування та правоохоронні органи, судові органи та судові виконавці у випадках, передбачених законодавством.

4. Періоди зберігання персональних даних:

1. У випадку із замовниками, які уклали договір забудовника, попередній контракт, контракт на внесення змін до орендаря, договір про встановлення окремого права власності та купівлі-продажу приміщення або договір купівлі-продажу житлового або комерційного приміщення з Адміністратор – протягом 7 років з дати укладення договору на продаж останнього житлового або комерційного приміщення в інвестиції,

2. У випадку із замовниками, які уклали з Адміністратором договір оренди житлового чи комерційного приміщення, – на термін 5 років з кінця календарного року, в якому виконується, припиняється або закінчується термін дії договору оренди, укладеного з відбувся адміністратор,

3. У випадку з іншими підрядниками – протягом 5 років з кінця календарного року, в якому відбулося виконання, розірвання або закінчення строку дії договору, укладеного з Адміністратором,

4. У випадку з потенційними клієнтами – доки ви не відкличете свою згоду на обробку персональних даних, не пізніше ніж протягом 2 років до кінця календарного року, в якому була дана згода чи подано запит,

5. У випадку з людьми, з якими персонал Адміністратора підтримує професійні та ділові контакти – до закінчення співпраці з Адміністратором,

6. У випадку відправників кореспонденції – протягом 5 років з кінця календарного року, в якому була отримана кореспонденція,

7. Щодо осіб, які подають скарги – на строк, передбачений чинним законодавством, до закінчення строку позовної давності для вимог.

5. Ваші права у зв’язку з обробкою даних:

1. Право відкликати згоду в будь-який час на обробку персональних даних, не впливаючи на законність обробки, яка була здійснена до отримання декларації про відкликання згоди – поширюється на персональні дані, що обробляються на основі наданої згоди – ст. . 6 сек. 1 літр. а) GDPR,

2. Право на доступ до персональних даних – ст. 15 GDPR,

3. Право вимагати виправлення персональних даних – ст. 16 GDPR,

4. Право на видалення персональних даних (“право на забуття”) – ст. 17 GDPR,

5. Право вимагати обмеження обробки персональних даних – ст. 18 GDPR,

6. Право на передачу персональних даних, тобто отримання набору даних у загальновживаному машиночитаному форматі – ст. 20 GDPR – застосовується до персональних даних, що обробляються на основі наданої згоди – ст. 6 сек. 1 літр. а) GDPR або для виконання договору – ст. 6 сек. 1 літр. б) GDPR,

7. право заперечувати проти обробки персональних даних для юридично обґрунтованих цілей Адміністратора, в тому числі для цілей прямого маркетингу, що здійснюється відповідно до ст. 6 сек. 1 літр. е) GDPR – ст. 21 GDPR,

З метою реалізації вищезазначеного прав, будь ласка, зв’яжіться з нами за номером телефону: + 48 71 786 00 16, електронною адресою: iodo@vantage-sa.pl або поштою на адресу Адміністратора.

Згода на обробку персональних даних може бути відкликана в будь-який час шляхом надсилання кореспонденції поштою на адресу Адміністратора або електронною поштою на таку адресу: daneosobowe@vantage-sa.pl.

Зверніть увагу, що ви маєте право подати скаргу до контролюючого органу – Президента Управління захисту персональних даних зі штаб-квартирою: вул. Ставкі 2, 00-193 Варшава.

? Меню