вибрати мову

Правила електронних платежів

Регламент електронних платежів VD Rent Wrocław 1 sp.z o.o.

§ 1. Визначення

Для цілей цього Регламенту використовуються такі терміни:

1) Blue Media – організація, що надає послуги з оплати через Інтернет, тобто компанія під назвою Blue Media S.A. зі штаб-квартирою: вул. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Сопот, внесена до Реєстру підприємців Національного судового реєстру, який веде Окружний суд Гданськ-Полонок у Гданську, 8-й комерційний відділ Національного судового реєстру під номером 0000320590, із статутним капіталом у сумі 2 000 000 злотих (повністю оплачено), NIP: 585-13-51-185; REGON: 191781561, внесений до реєстру постачальників платіжних послуг під номером IP17/2013, до реєстру позичкових установ під номером RIP000109, до реєстру кредитних посередників під номером RPK002057, до реєстру підприємців телекомунікацій під номером 11050;

2) Клієнт – фізична особа, юридична особа або організаційний підрозділ без правосуб’єктності, якому закон надає дієздатність, яка уклала договір бронювання або договір оренди з постачальником послуг;

3) Нормативні акти – ці нормативні документи доступні на веб-сайті за адресою: www.vantagerent.pl;

4) Постачальник послуг – компанія під назвою VD Rent Wrocław 1, товариство з обмеженою відповідальністю, з місцезнаходженням: вул. Генерала Й.Х. Домбровського  44, 50-457 Вроцлав, внесена до Реєстру підприємців Національного судового реєстру, який веде Окружний суд міста Вроцлав-Фабрична у Вроцлаві, VI Комерційний відділ Національного судового реєстру за номером KRS: 0000849795, NIP: 899-288-23-48, REGON: 386 513 499, зі статутним капіталом 100 000 злотих, який уклав з клієнтом договір бронювання або договір оренди.

§ 2. Вступні положення.

1. Постачальник послуг надає послуги Клієнтам на підставі договорів оренди та укладених з ними договорів бронювання.

2. Послуги, що надаються Постачальником послуг на підставі договорів, укладених із Клієнтами, є платними.

3. Постачальник послуг дозволяє Клієнтам сплачувати збір за бронювання, заставу в готівці та оренду в результаті договору бронювання або договору оренди квартири, використовуючи електронні методи оплати, описані в § 4 нижче. Договір бронювання та договір оренди будуть укладені в письмовій або електронній формі.

4. Оплата послуги здійснюватиметься таким чином:

1) Постачальник послуг відправляє Клієнта на його електронну адресу або робить доступним в системі Постачальника послуг на рахунку Клієнта підтвердження бронювання приміщення або підтвердження укладення договору оренди приміщення, що містить суму бронювання комісія, сума завдатку або сума орендної плати, у розмірах, зазначених у договорі бронювання або договорі оренди, разом із посиланням для здійснення електронного платежу,

2) Після використання посилання, надісланого або наданого Постачальником послуг, Клієнт буде перенаправлений на веб-сайт платіжного оператора Blue Media, щоб вибрати один із методів електронних платежів, описаних у § 4 Регламенту.

§ 3. Платіжний оператор.

1. Організацією, яка надає послуги з оплати через Інтернет, є Blue Media S.A. зі штаб-квартирою: вул. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Сопот.

2. Умови надання послуг Blue Media доступні на веб-сайті за адресою: https://bluemedia.pl/storage/app/media/files/regulamin-systemu-platnosci bluecash.pdf

3. Платіжна послуга надається Blue Media Клієнтам Постачальника послуг на підставі угоди, укладеної Постачальником послуг з Blue Media.

§ 4. Способи оплати.

Постачальник послуг дозволяє Клієнту сплачувати збір за бронювання, депозит та плату за оренду за допомогою таких способів оплати:

1. Онлайн-оплата платіжними картками за допомогою таких платіжних карток:

a) Visa,

b) Visa Electron,

c) MasterCard,

d) MasterCard Electronic,

e) Maestro.

2. Оплата за допомогою електронних гаманців.

3. Автоматичний платіж Оплата за посиланням:

Послуга, що пропонується банками, полягає в автоматичному заповненні форми переказу та простому авторизації транзакції, здійсненої клієнтом. Оплата гарантована, тому кожне повідомлення, надіслане Blue Media, гарантує списання коштів з банківського рахунку Клієнта.

4. Швидкий банківський переказ:

1) Оплата швидким банківським переказом здійснюється на підставі внутрішньобанківського переказу на рахунок Blue Media у банку Клієнта,

2) Переказ здійснюється на основі сформованих даних, які Клієнт самостійно заповнює в електронному банкінгу.

5. Оплата за допомогою системи BLIK:

1) Система BLIK дозволяє здійснити платіж без готівки за допомогою програми банку, встановленої на телефоні клієнта,

2) Умовою використання Клієнтом цього способу оплати є укладення Клієнтом договору з банком, який є учасником системи BLIK,

3) Транзакція в мобільній платіжній системі BLIK здійснюється за допомогою 6-значного коду, сформованого в мобільному додатку банку. Коди одноразові, термін їх дії закінчується через 2 хвилини з моменту їх створення на прохання замовника.

6. Якщо Клієнт обирає один із способів оплати, перелічених у розділі. 1-5 вище, датою сплати збору за бронювання або депозиту є дата зарахування коштів на банківський рахунок Постачальника послуг.


 

§ 5. Повернення платежу.

1. Якщо необхідно повернути Клієнту платіж, здійснений Клієнтом, повернення коштів буде здійснено на банківський рахунок, призначений платіжній картці, яка була використана Клієнтом в операції, або на банківський рахунок, з якого оплата була здійснена, якщо Клієнт прямо не погодився на інший спосіб повернення.

2. У будь-якому випадку, Клієнт не стягуватиме жодної комісії у зв’язку з формою відшкодування.

§ 6. Скарги на оплату.

1. Клієнт може подати скаргу, якщо платіжні послуги, передбачені цими правилами, були здійснені всупереч умовам, викладеним у правилах Blue Media або Законі про платіжні послуги.

2. Скарги на послуги повинні подаватися Замовником безпосередньо Blue Media. Скарга може бути подана в письмовій формі за адресою: Blue Media S.A. вул. Повстанців Варшави 6, 81-718 Сопот, через форму скарги, доступну на веб-сайті: www.pomoc.bluemedia.pl, електронною поштою за адресою: platnosci@bm.pl, за телефоном: (+48) 58 7604 844 з 8:00 до 22:00 у робочі дні та з 8:00 до 16:00 по суботах або особисто для запису в місцезнаходженні Blue Media SA вул. Повстанців Варшави 6, 81-718 Сопот, у робочі дні з 8.00-16.00.

3. Постачальник послуг може надати Замовнику підтримку в процесі скарги на платіжну послугу, що надається Blue Media. Для цього Клієнт повинен зв’язатися з Постачальником послуг за телефоном: 48 717860000 електронною поштою на адресу: obsluga@vantagerent.pl або письмово на адресу: VD Rent Wrocław 1 spółka z ograniniczoną odpowiedzialnością, вул. Генерала Й.Х. Домбровського  44, 50-457 Вроцлав.

§ 7. Захист персональних даних.

1. Постачальник послуг повідомляє, що адміністратором персональних даних Клієнтів з точки зору укладення договору бронювання та договору оренди є компанія під назвою: Rent Wrocław 1 товариство з обмеженою відповідальністю, головний офіс якої знаходиться за адресою: вул. Генерала Й.Х. Домбровського  44, 50-457 Вроцлав, внесена до Реєстру підприємців Національного судового реєстру, який веде Окружний суд міста Вроцлав-Фабрична у Вроцлаві, VI Комерційний відділ Національного судового реєстру за номером KRS: 0000849795, NIP: 899-288-23-48, REGON: 386513499.

2. Контактні дані інспектора персональних даних: електронна адреса: iodo@vantage-sa.pl, номер телефону: (+48) 71 786 00 16, адреса: вул. Генерала Й.Х. Домбровського  44, 50-457 Вроцлав.

3. Персональні дані клієнтів будуть оброблені з метою вжити необхідних дій до укладення договору оренди житлового приміщення – ст. 6 сек. 1 літр. b) Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року. про захист фізичних осіб при обробці персональних даних та про вільне переміщення таких даних.

4. Сфера персональних даних Клієнта, які обробляються, включає: ім’я, прізвище, електронну адресу, номер телефону, домашню адресу, адресу кореспонденції, серію та номер документа, що посвідчує особу, номер PESEL, податковий ідентифікаційний номер та номер банківського рахунку.

5. Детальна інформація щодо обробки персональних даних доступна на веб-сайті за адресою: https://vantagerent.pl/obowiazek-informacyjny-rodo.

6. Політика конфіденційності доступна на веб-сайті за адресою: https://vantagerent.pl/obowiazek-informacyjny-rodo.

7. Що стосується обробки платежів, Blue Media є адміністратором персональних даних Клієнтів, окремо від Постачальника послуг.

§ 8. Скарги та право відмовитись від договору.

1. Постачальник послуг інформує відповідно до ст. 4 сек. 1 Закону від 30 травня 2014 року. щодо прав споживачів, що замовник не має права відмовитись від договору бронювання та договору оренди, описаного у ст. 27 Закону, оскільки положення Закону від 30 травня 2014 року. щодо прав споживачів не поширюється на договори найму приміщень для проживання, за винятком положень глави II Закону.

2. Клієнт має право на гарантійні права за договором бронювання та договором оренди на дефекти, описані в положеннях ст. 664 та 682 Цивільного кодексу.

3. Клієнт може подати скаргу за номером телефону: 48 717860000 електронною поштою за адресою: obsluga@vantagerent.pl, письмово на наступну адресу: VD Rent Wrocław 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, вул. Генерала Й.Х. Домбровського  44, 50-457 Вроцлав або особисто в приміщенні Постачальника послуг.

4. Строк розгляду скарги Постачальником послуг становить 14 днів.

§ 9. Прикінцеві положення.

1. Постачальник послуг залишає за собою право вносити зміни до Положення. Договори, укладені до внесення змін до Регламенту, регулюються Регламентом, чинним на дату укладення Клієнтом договору бронювання або договору найму.

2. Зв’язатися з постачальником послуг можна за номером телефону: 48 717860000, електронною поштою за адресою: obsluga@vantagerent.pl або поштою за адресою: VD Rent Wrocław 1 spółka z ograniniczoną odpowiedzialnością, вул. Генерала Й.Х. Домбровського  44, 50-457 Вроцлав.

3. Це Положення діє з 01.04.2021 року.

4. Попередні версії Положень доступні на веб-сайті за адресою: www.vantagerent.pl.

? Меню